Posreduj predlog

Kaj je odločilno za dober spanec?
31.dec.2013 View the latest post

* Želim posredovati predlog >>
(registracija ni potrebna)

Aktualna razprava:

Trenutno ni aktualnih razprav

Pridruži se

RSS zadnje novice evropske-volitve.si RSS novice
RSS zadnje objave na forumu RSS forum

Evropske volitve FaceBook Evropske volitve Youtube twiiter32x32

Termoelektrarna Šoštanj 6: slovenska prihodnost?

Posredujmo naša stališča o projektu TEŠ 6 in usmeritvah energetske politike Vlade RS v kontekstu Evropske unije.
21 prispevkov • Stran 4 od 41, 2, 3, 4

Re: Termoelektrarna Šoštanj 6: slovenska prihodnost?

OdgovorNapisal/-a Matjaž Majerič » 09:30, 23. 03. 2010

TEŠ zaradi peticije grozi civilni družbi

Šoštanj, 11. marec 2010

ZAHTEVA ZA OBJAVO POPRAVKA PO 1. odst. 26. člena Zakona o medijih

Spoštovani!

Termoelektrarna Šoštanj na podlagi 1. odstavka 26. člena Zakona o medijih (Ur.list RS št. 35/2001 in 60/2006) zahteva, da koordinator peticije (Matjaž Majerič) z naslovom TEŠ - 6 ?– NE HVALA!, ki je objavljena na spletni strani ANV Slovenia Team ( http://anv-val.eu/ ), objavi popravek navedenega poziva peticije. Zahtevamo, da koordiantor oziroma odgovorni urednik portala ANV Slovenia Team, objavi v nadaljevanju naveden popravek, skladno z določbami 27. člena Zakona o medijih brez sprememb in dopolnitev, saj je bilo z objavo neresničnih navedb in napačnih zaključkov močno poseženo v interes in pravice gospodarske družbe Termoelektrarna Šoštanj.


Naslov:
TEŠ – 6? – NE HVALA!

Besedilo popravka:

UVODNI TEKST:
Gradnja šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj je energetsko in okoljsko upravičena z več vidikov, predvsem pa z gospodarskega, ekonomskega in okoljskega, pri investiciji pa nikakor ne gre za razsipavanje davkoplačevalskega denarja.
TEKST ČLANKA:
Na spletni strani ANV Slovenia Team je objavljena peticija z naslovom TEŠ – 6? – NE HVALA!, v kateri so navedeni napačni in zavajajoči podatki o gradnji bloka 6 TEŠ. V nadaljevanju prispevka predstavljamo prave.

V samem začetku poziva k podpisu peticije proti TEŠ 6 je navedeno, da je potrebno izbirati med opcijama: “Učinkovita raba energije, obnovljivi viri, energetsko varčni objekti ALI kurjenje lignita, preveliki izpusti CO2 ter predraga elektrika”. Kar navaja na dejstvo, da TEŠ 6 ne bo energetsko varčen objekt in ne bo omogočal učinkovite rabe energije.

Gre za popolnoma neresnične navedbe, saj bo TEŠ 6 omogočil izredno racionalno rabo energenta, saj bo za enako količino proizvedene količine električne energije, kot jo proizvedemo sedaj s starimi enotami, porabili za 1/3 manj energenta.

Poleg tega, bo novi blok bo pri enaki količini proizvedene električne energije emitiral v okolje 35 odstotkov manj CO2 kot trenutni bloki Termoelektrarne Šoštanj, t.j. približno milijon ton manj letno. Poleg tega se bodo znižale druge ekološke obremenjenosti okolja: SO2 s 400 na 100 mg/Nm3, NOx s 500 na 150 mg/Nm3, CO2 za 35 %/MWh. Znižali se bosta tudi ravni prahu in hrupa. Šesti blok bo tudi močno prispeval k zmanjšanju skupnih emisij v ozračje. Predvideno je, da se bo količina emisij SO2 in NOx zmanjšala za 50 odstotkov. Ocenjene emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, prahu in ogljikovega monoksida se bodo še posebno zmanjšale po letu 2014, ko bodo bloki 1, 2, 3 in 4 zaustavljeni, blok 6 pa bo začel z obratovanjem. Proces zmanjševanja emisij se bo nadaljeval z nadaljnjim zniževanjem ravni proizvodnje, ko bo v letu 2027 prenehal obratovati še blok 5 in ko bo do leta 2054, obratoval samo še blok 6.

Cena električne energije za končne odjemalce se že od leta 2003 oblikuje na osnovi borznih cen električne energije in cene prenosnih kapacitet, ki v načelu nima kaj dosti opraviti s proizvodnimi stroški posameznih elektrarn v posameznih državah Evropske unije, ampak je posledica, podobno kot cena nafte, gibanja ponudbe in povpraševanja, ki je povezana z gospodarskimi gibanji znotraj EU 27. Slovenci torej zaradi izgradnje bloka 6 ne bomo plačevali dražje električne energije, temveč bomo to, tako kot doslej, plačevali po borznih cenah. Zato v primeru TEŠ 6 nikakor ne moremo govoriti posledično o predragi elektriki.

V nadaljevanju omenjenega poziva k podpisu peticije je navedeno, da bo investicija v blok 6 znašala 1,5 milijarde € in da bomo zaradi tega plačevali 80 milijonov € letne kazni zaradi prekoračenih izpustov CO2 ter, da je to zadosten razlog, da rečemo NE takšnemu ne razumnemu razsipavanju davkoplačevalskega denarja.

Investicija v blok 6 znaša 1,103 milijarde EUR in ne 1,5 milijarde EUR. Zaradi izgradnje bloka 6 nikakor ne bomo plačevali nobenih kazni zaradi prekoračitve izpustov CO2, bomo pa v primeru neizgradnje novega bloka in proizvajanju električne energije z obstoječimi, zastarelimi, enotami TEŠ, plačevali zaradi veliko večjih izpustov CO2, 1.400.000 t letno več kot pri bloku 6, plačevali okrog 28.000.000 EUR letno preveč za nakup CO2 dovolilnic.

Rezultat gradnje šestega bloka TEŠ ne bo izčrpavanje davkoplačevalcev. Pri izgradnji bloka 6 ne gre za trošenje davkoplačevalskega denarja, kot se skuša prikazati; HSE, ki je edini lastnik Termoelektrarne Šoštanj, vse svoje investicije financira z lastnimi sredstvi in posojili.

Prosimo, da navedena dejstva, skupaj z opravičilom objavite in skladno s tem tudi razveljavite rezultate objavljene peticije, ki je potekla do 4.3.2010.

Janja Štrigl
Odnosi z javnostmi Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.
Matjaž Majerič
 

Re: Termoelektrarna Šoštanj 6: slovenska prihodnost?

OdgovorNapisal/-a Matjaž Majerič » 09:32, 23. 03. 2010

Naš komentar k poslanim popravkom TEŠ

V članku z naslovom » Odbor za gospodarstvo podprl gradnjo v Šoštanju« objavljenem v Delu 13.3.2010 je navedba, da novi energetski objekt že gradijo, čeprav je poznano dejstvo, da gradbeno dovoljenje še ni izdano! Prav tako še ni zaključena finančna konstrukcija, saj je potrebno pridobiti državno garancijo za najem kredita v višini 380 miljonov eur. Državno garancijo se izda lahko samo s sprejemom takšnega zakona v DZ. Nekaj okoljskih nevladnih organizacij pa je že napovedalo pričetek referendumskega postopka ob sprejemu tega zakona za izdajo državne garancije.

Res je, da je nosilec investicije TEŠ in njegov lastnik, to je HSE, še bolj res pa je tudi , da sta obe organizaciji v državni lasti in v primeru negativnega rezultata bo vse skupaj padlo v breme davkoplačevalcev! In iskana garancija je v breme davkoplačevalcev!

Predvidena bodoča prodajna cena električne energije iz TEŠa je vsekakor vprašljiva, saj je vprašanje, če bo dovolj kupcev zanjo ob vedno širši ponudbi poceni energije iz JE in novih proizvajalcev električne energije z rabo obnovljivih virov energije. Vedeti je potrebno, da električna energija ni več državni monopol!

Država Slovenija je sprejela obveznosti iz Kyotskega protokola o zmanjševanju toplogrednih emisij, toda namesto zmanjševanja smo prešli v povečevanje, za kar moramo v naslednjih štirih letih plačati letno po 20 milijonov eur v breme davkoplačevalcev, torej skupaj 80 milijonov eurov. Denar za plačilo bomo zbrali s podražitvijo energentov 2 centa na enoto posameznega energenta. To bo vsekakor v breme porabnikov in le ti so davkoplačevalci.
Logična posledica tehnološkega razvoja je proizvodnja opreme za termoelektrarne z večjim izkoristkom, saj proizvajalcem to nalaga že njihov konkurenčni boj med seboj. In temu sledi seveda večji energetski izplen na enoto porabljene surovine ( lignita) in ustrezno zmanjšanje emisij. Torej nihče ne oporeka uspešnosti predvidene opreme v novem bloku.
.
Ampak emisije so še vedno in tem se želi bodoča družba odpovedati. Potrebo po energiji bomo morali zadovoljevati z razvojem tehnologij za rabo obnovljivih virov energije. Zaradi klimatskih sprememb smo nesporno na poti v brez ogljično družbo. Del sedanje družbe navajen na dobrobiti koriščenja fosilnih resursov narave seveda vztraja pri obstoječem energetskem koriščenju, kakršnega so navajeni.
Nikjer ni zaslediti informacije kaj se bo dogajalo s TEŠem in gospodarstvom v primeru, če projekt ne bo izveden? Torej so investitorji prepričani v uspeh javnega prepričevanja, da je objekt nujno potreben? Vse to so vprašanja na katere javnost pričakuje odgovore od investitorjev.

V komentarju je potrebno posebej navesti, da TEŠ s HSE nista predložila nobenih dokumentov in dokazil , da so navedbe v njihovem pismu resnične in temeljijo na ustreznem dokaznem gradivu. Tu navajamo samo eno izmed javno izrečenih navedb predstavnikov TEŠa na javni tribuni v organizaciji Umanotere v Citty hotelu v Ljubljani januarja letos , ko je bila podana izjava, da bo blok 5 z dnem pričetka obratovanja bloka 6 , postal hladna rezerva. V zahtevku za objavo pa je navedeni rok obratovanja bloka 5 do leta 2027.

Vsekakor pričakujemo od obiskovalcev spletne strani tudi njihove komentarje.


To je komentar k vsebini zahtevka za objavo »popravka«, kateri je objavljen sočasno.

Na podlagi že javno objavljenih strokovnih mnenj in člankov v medijih, se ANV Slovenia Team oziroma prvo podpisani nosilec peticije, NE namerava opravičiti, še manj razveljaviti samo peticijo. To bi namreč pomenilo, da se je civilna družba umaknila zaradi očitnega pritiska investitorja.

Sporočam Vam, da posledično zbiramo podpise ZA Peticijo do preklica! Link:

http://anv-val.eu/index.php?option=com_ ... &Itemid=70
Matjaž Majerič
 

Re: Termoelektrarna Šoštanj 6: slovenska prihodnost?

OdgovorNapisal/-a Matjaž Majerič » 09:35, 23. 03. 2010

Matjaž Majerič
Civilna iniciativa ANV Slovenia Team
Grede 4
9232 Črenšovci


G. Borut Pahor
Predsednik Vlade Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije

Gregorčičeva ulica 8
Ljubljana


Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije

Na vas naslavljamo naše pismo ogorčenja nad pritiskom, katerega izvaja nad našo Civilno iniciativo, gospodarska družba TEŠ termoelektrarna Šoštanj.
Živimo v svobodni družbi, kjer ima vsak posameznik in skupina pravico do izražanja lastnega mnenja in pogledov na družbo v kateri živimo. Pravico imamo do iskanja poti v brezogljično družbo, ker smo prepričani, da čas intenzivne rabe fosilnih goriv ugaša.
Naša država je podpisala Kyotski protokol in se zavezala k zmanjšanju toplogrednih emisij zaradi prihajajočih klimatskih spremembah.
Leta 2004 smo se s sprejetjem Nacionalnega energetskega programa zavezali k povečani rabi obnovljivih virov energije. V nadaljevanju je bil sprejet Operativni program zmanjševanja toplogrednih emisij. Letos pa smo bili državljani Republike Slovenije seznanjeni, da smo v nasprotju s podano zavezo v Kyotu , povečali toplogredne emisije in moramo zato v naslednjih štirih letih kupovati emisijske kupone.
Koncem preteklega leta se je pričela javna razprava o gradnji novega bloka 6 v Šoštanjski termoelektrarni. Člani naše Civilne Iniciative so se odločili, da bodo zbrali večje število podpisanih peticij s katerim bodo izrazili nasprotovanje gradnji takšnega objekta in jih dostavili na vaš naslov.
Nasprotovanje takšni gradnji utemeljujemo s preprostim dejstvom: ne glede na tehnološki napredek predvidene tehnologije v novem objektu, bo le ta še vedno postavljal državo Slovenijo med podpisnice Kyotskega protokola, katera ne izpolnjuje svoje zaveze.
Peticijo smo objavili na naši spletni strani www.anv-val.eu 4.1.letos. Gospodarska družba s svojim pismom poslanim z redno dostavo na poštni naslov koordinatorja spletne strani 15.3.2010 in 12.3.2010 z elektronsko pošto na naslov spletne strani. Pošiljatelj zahteva popravek navedb iz peticije in objavo njihovega pisnega zahtevka, pri tem ni priložil nobenih dokumentov iz katerega bi bili razvidni upravičeni popravki teksta peticije.
Res je, da ima gospodarska družba status samostojne gospodarske družbe, katera je v lasti države Slovenije. To pa pomeni, da bomo breme neuspešnega poslovanja in neuspešnega novo planiranega projekta zaključnem dejanju občutili slovenski davkoplačevalci v obliki kupovanja emisijskih kuponov. Zavedamo se, da tudi predvidena državna poroštvena izjava pomeni grozečo nevarnost za davkoplačevalce. Ob pohodu vedno večjega števila proizvajalcev električne energije iz primarnih virov energije pomeni to tudi nevarnost za uspešnost poslovanja TEŠa, saj s svojo proizvodno ceno ne bo mogel konkurirati. konkurenci.

Zato vas , spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije prosimo za odprtje odprte javne razprave o gradnji TEŠa na vseh družbenih nivojih in istočasno vas prosimo za javni poziv investitorju naj ne uporablja v demokratični družbi takšnih grozilnih akcij proti Nevladnim okoljskim organizacijam.
Pismo sočasno pošiljamo tudi na spodaj napisane naslove prejemnikov v vednost.


V Hotizi, 18. 03. 2010

Matjaž Majerič l.r.

Predsednik Republike Slovenije Danilo Turk
Predsednik Državnega zbora Pavle Gantar

Minister za gospodarstvo Matej Lahovnik
Minister za okolje in prostor Roko Žarnić
Varuh človekovih pravic
Matjaž Majerič
 

Prejšnja

21 prispevkov • Stran 4 od 41, 2, 3, 4

Vrni se na Termoelektrarna Šoštanj: slovenska prihodnost?

Kdo je prisoten

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost

cron