Namen foruma Evropske razprave.si

natisni
PDF


Namen spletnega Državljanskega foruma Evropske razprave.si je dvojen: (1) moderirano javno razpravljanje o evropskih temah med zainteresiranimi javnostmi in posamezniki, ki se nanašajo na kvaliteto njihovih življenj ter (2) moderirano javno posvetovanje s slovenskimi poslankami in poslanci v Evropskem parlamentu in z ostalimi evropskimi institucijami o evropskih politikah.

Moderirane spletne razprave potekajo na podlagi načel diskurzivne etike, spletna posvetovanja pa na podlagi standardov posvetovalne demokracije. Poročila razprav in posvetovanj so posredovana širši zainteresirani javnosti, množičnim medijem ter v odziv slovenskim poslancem in poslankam v Evropskem parlamentu ter ostalim evropskim institucijam.

Obiskovalci spletnega foruma lahko poleg podajanja predlogov, stališč in mnenj v razpravah in posvetovanjih dostopajo tudi do informacij, video vsebin in povezav o aktualnih temah javnega pomena v Evropski uniji, sodelujejo v spletnih anketah, spletnih socialnih omrežjih ter spremljajo in komentirajo spletne video prenose razprav z evropskimi poslankami in poslanci v živo.

Namen foruma ni doseganje konsenza glede političnih ideologij ali abstraktnih političnih filozofij, prav tako ni cilj zmagovanje v spletnih argumentacijah ali obsojanje drugih zaradi njihovih prepričanj in stališč. Forum služi kot evropski prostor javnega razpravljanja pri čemer je največji prispevek uporabnikov foruma v podajanju novih vsebin in predlogov, ki se nanašajo na evropske teme in kvaliteto njihovih življenj. Forum je zato koristen tudi, če ne rezultira v smislu skupnih vrednot in družbenega duha.

Splošno cilj spletnega Državljanskega foruma evropske razprave je vzpostavljanje e-participacije zainteresiranih javnosti in posameznikov v demokratičnem življenju na ravni Evropske unije. Konkretni cilj spletnega foruma pa je krepiti demokratično vključevanje v odločitve na ravni Evropskega parlamenta ter informirati in ozaveščati o njegovi odločevalski vlogi in vplivu na kvaliteto vsakdanjega življenja državljanov  Evropske unije in širše.

Vljudno vabljeni k obisku spletnega Državljanskega foruma Evropske razprave in k sodelovanju v razpravah!

Simon Delakorda, moderator
Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)