Vizualizacija spletnih razprav VIDI

natisni
PDF


Predstavitev projekta

Projektna poročila

Predstavitve na mednarodnih konferencah

Primeri vizualizacije spletnih posvetovanj


Predstavitev projekta

Spletni Državljanski forum evropske razprave (Evropske volitve 2009) upravlja in moderira nevladna organizacija Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) kot del projekta VIDI - Visualising the Impact of the legislation by analysing public DIscussions using statistical means, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru iniciative eParticipacija.

Cilj projekta je razviti statistična orodja za vizualizacijo rezultatov spletnih razprav, ki bodo omogočila boljši pregled nad vsebinskim razvojem razprave in podrobnejšo vsebinsko analizo prispevkov ter posledično oblikovanje relevantnih zaključkov tako za javnost kot za odločevalce v procesih oblikovanja politik na ravni Evropske unije. Prvi izmed treh pilotnih primerov vizualizacije spletnih razprav bo potekal v Sloveniji na primeru moderiranih spletnih razprav o volitvah v Evropski parlament in ostalih pomembnih evropskih vsebinah. Druga dva pilotna primera bosta potekala na Madžarskem in Slovaškem. Nosilec projekta je Univerza v Karlsruheju, slovenska partnerja sta Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) in Inštitut Jožef Stefan (IJS). Pri projektu sodeluje tudi nevladna organizacija Studio 12 (S12) kot soizvajalec spletnih video prenosov državljanskih forumov v živo.

Spletni Državljanski forum evropske razprave predstavlja 2. generacijo spletnih državljanskih forumov Evropskega parlamenta, ki so v Sloveniji na primeru spletnega Foruma prihodnosti Informacijske pisarne Evropskega parlamenta in Centra za elektronsko demokracijo na Inštitutu za ekologijo rezultirali v prvem uspešnem primeru elektronske demokracije (S. Delakorda / N. Goršek-Mencin / M. Delakorda; Dnevi slovenske informatike 2007, Portorož).

Spletni Državljanski forum evropske razprave poteka vzporedno z državljanskimi forumi v živo, ki ji organizira Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo (IPEP). Na državljanskih forumih se državljani in predstavniki nevladnih organizacij srečujejo s poslanci Evropskega parlamenta, strokovnjaki in predstavniki nacionalnih in lokalnih oblasti ter z njimi izmenjujejo mnenja o aktualnih evropskih temah.

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. (Simon Delakorda)

Projektna poročila

- Poročilo št. 5 Slovene use case pilot results for 2009 and piloting plan for 2010 (477 kb). 21. december 2009.

- Poročilo št. 4 List of 47 web pages with links and information regarding Slovene use case (257 kb). 4. avgust 2009.

- Poročilo št. 3 An overview of Slovene use case media and internet coverage (238 kb). 6. julij 2009.

Predstavitve na mednarodnih konferencah

- 1st International conference on eParticipation (DEXA eParticipation workshop) in Linz, Austria. (1.74 mb). 1. september 2009.

- VIDI eParticipation Workshop at the 22nd eConference in Bled, Slovenia. (1.37 mb). 17. junij 2009.

- "Towards Information Society in SEE: The Role of eDemocracy" International conference in Belgrade, Serbia. (1.56 mb). 19. maj 2009.

Primeri vizualizacije spletnih posvetovanj

Več informacij o spletnih orodjih vizualizacije je dostopnih na spletni povezavi http://vidi-project.eu/root/web/vidiw.nsf/do?open&lang=en&page=technical.

Atlas European debates