Državljanski forum Evropske razprave.si 2.0

natisni
PDF


Spletni Državljanski forum Evropske razprave.si predstavlja javno dostopen prostor, na katerem potekajo moderirane spletne razprave in posvetovanja o evropskih temah.

Začetki spletnega Državljanskega foruma segajo v leto 2006, ko je bil vzpostavljen spletni Forum prihodnosti. Spletni Forum prihodnosti predstavlja prvi uspešen primer e-demokracije v Sloveniji . Leta 2009 je bila vzpostavljena 2. generacija spletnega Državljanskega foruma Evropske volitve, ki je bila v letu 2010 nadgrajena v sedanjo obliko Spletnega Državljanskega foruma Evropske razprave.si 2.0.

Spletne razprave na Državljanskem forumu so namenjene demokratičnemu posredovanju predlogov im izmenjavi stališč, pogledov in mnenj o aktualnih temah v Evropi in Evropski uniji, ki neposredno vplivajo na kvaliteto življenja ljudi v Sloveniji in širše (npr. gospodarska in finančna kriza, podnebne spremembe, socialni in demografski izzivi, človekove pravice itd).

Spletna posvetovanja s slovenskimi poslanci in poslankami v Evropskem parlamentu so namenjena posredovanju predlogov, komentarjev, pripomb in dopolnil s strani zainteresirane javnosti o predhodno opredeljenem vsebinskem vprašanju oz. temi s področja evropskih politik (1).

Teme razprav in posvetovanj, ki so posebej relevantni za kvaliteto življenja ljudi v Evropski uniji in Sloveniji, moderatorska ekipa foruma povzema v obliki vsebinskih poročil ter jih posreduje v vednosti širši zainteresirani javnosti, množičnim medijem in v odziv slovenskim poslancem in poslankam v Evropskem parlamentu. Na takšen način deluje spletni Državljanski forum Evropske razprave kot del evropske javne sfere ter kot spodbujevalec posvetovalne in participativne demokracije na evropski ravni v Sloveniji.

Na spletnem Državljanskem forumu Evropske razprave je bilo od leta 2006 dalje objavljenih več kot 1.000 prispevkov, v obdobju 2009-2010 pa je forum obiskalo več kot 16.000 posameznih uporabnikov svetovnega spleta. Slovenske poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu pa so v dosedanjih dveh mandatih objavili 17 odzivov na poročila razprav in posamezne prispevke. Spletni Državljanski forum je bil predstavljen kot primer dobre prakse na različnih mednarodnih in slovenskih strokovnih konferencah kot npr. 3rd International conference on argumentation, rhetoric, debate and the pedagogy of empowerment - thinking and speaking a better world.

Spletni Državljanski forum Evropske razprave je v letu 2007 prejel priznanje po izboru strokovnega uredništva portala Evropske unije ePractice. V letu 2010 pa je gostil prvi uspešen spletni vseevropski video Državljanski forum.

Zato predstavlja spletni Državljanski forum Evropske razprave prvi in edini tovrstni spletni forum v Sloveniji.

Vljudno vabljeni k razpravi!

Simon Delakorda, moderator
Inštitut za elektronsko participacijo

Politični okvir:

1. European Parliament resolution of 13 January 2009 on the perspectives for developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon (2008/2067(INI)) (pdf)

Projekt so finančno podprli:

(2006) Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo - projekt Vzpostavitev spletnega portala E-participacija s pripadajočimi komunikacijskimi orodji in povezavami na spletno stran Informacijske pisarne Evropskega parlamenta za Slovenijo.
(2007) Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo - projekt Moderiranje in vzdrževanje komunikacijskih orodij na spletni strani Informacijske pisarne Evropskega parlamenta za leto 2007.
(2008-2009) Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo - projekt Moderiranje in vzdrževanje komunikacijskih orodij na spletni strani Informacijske pisarne Evropskega parlamenta za leto 2008/2009.
(2009-2010) Evropska komisija - projekt Visualising the Impact of the legislation by analysing public DIscussions using statistical means (VIDI)
(2010-2011) Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo - projekt Spletna komunikacija o Evropskem parlamentu v Sloveniji.