Registracija na forumu Evropske razprave.si

natisni
PDF


Obiskovalci spletnega Državljanskega foruma Evropske razprave se lahko registrirajo v forum v aplikaciji Registracija (pogoj za registracijo je strinjanje s pogoji uporabe foruma ter Pravili in načeli razpravljanja na forumu).

Registrirani uporabniki foruma lahko objavljajo prispevke v razpravah z imenom in priimkom, prejemajo obvestila o novih objavah na forumu, sodelujejo v forumskih anketah, se opredeljujejo do poročil razprav, se povezujejo v spletna socialna omrežja, dostopajo do relevantnih informacij, video gradiva in povezav o volitvah v Evropski parlament ter spremljajo in komentirajo spletne video prenose razprav z evropskimi poslanci in poslankami v živo.

Registrirani uporabniki foruma bodo največ enkrat na teden prejemali sporočilo o dogajanju na forumu, informacije o poročilih razprav, dogodkih povezanih s spletnim forumom in novih odprtih temah.

Registrirani uporabniki foruma objavljajo sporočila tako, da se v forum prijavijo s pomočjo uporabniškega imena in priimka ter uporabniškega gesla. Po prijavi izberejo aktualno temo razprave, v kateri odprejo obrazec za vnos sporočila z uporabo možnosti ODGOVORI. V obrazec za vnos sporočila vpišejo Zadevo, Potrditveno kodo in vsebino sporočila. Sporočilo objavijo s klikom na Pošlji.

Inštitut za elektronsko participacijo zagotavlja, da so vse informacije in osebni podatki registriranih uporabnikov foruma varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 86/2004, 113/2005) in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Inštituta za elektronsko participacijo.

Zavod INePA - Inštitut za elektronsko participacijo
Povšetova ulica 37
1000 Ljubljana
http://www.inepa.si