Dr. Romana Jordan Cizelj - Kako ravnati z radioaktivnimi odpadki v EU?

Sorodno
Več prispevkov iz kategorije
Administrator » 9 - feb 11, 2011
Dr. Romana Jordan Cizelj je kot poročevalka odbora za energetiko izpostavila pomen Državljanskega foruma EP, znotraj katerega razpravljajo o direktivi o(ne)učinkovitem ravnanju in odlaganju radioaktivnih odpadkov.
RSS