Kategorija (Razno)

View Video
Unknown
0:00:00
View Video
Nacionalna simulacija Evropskega parlamenta (25.11.2011) v Državnem zboru Republike Slovenije je vključevala tudi simulacijo nagrade SAHAROV 2011. Nagrada Saharov se podeli izjemnim osebam, ki se borijo proti nestrpnosti, fanatizmu in zatiranju....
0:14:17
View Video
Nacionalna simulacija Evropskega parlamenta (25.11.2011) v Državnem zboru Republike Slovenije je vključevala tudi simulacijo nagrade SAHAROV 2011. Nagrada Saharov se podeli izjemnim osebam, ki se borijo proti nestrpnosti, fanatizmu in zatiranju....
0:54:12
View Video
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je v sodelovanju s Klubom evropskih študentov in z gostoljubjem Državnega zbora Republike Slovenije pripravila zaključno nacionalno simulacijo Evropskega parlamenta celoletnega projekta...
0:13:44
View Video
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je v sodelovanju s Klubom evropskih študentov in z gostoljubjem Državnega zbora Republike Slovenije pripravila zaključno nacionalno simulacijo Evropskega parlamenta celoletnega projekta...
1:06:34
View Video
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je v sodelovanju s Klubom evropskih študentov in z gostoljubjem Državnega zbora Republike Slovenije pripravila zaključno nacionalno simulacijo Evropskega parlamenta celoletnega projekta...
0:38:20
View Video
Dr. Romana Jordan Cizelj je kot poročevalka odbora za energetiko izpostavila pomen Državljanskega foruma EP, znotraj katerega razpravljajo o direktivi o(ne)učinkovitem ravnanju in odlaganju radioaktivnih odpadkov.
03:04
View Video
Lepo vabljeni k posredovanju vaših predlogov evropskemu poslancu dr. Milanu Zveru za izboljšanje evropskega izobraževalnega sistema, mobilnosti in zaposljivosti mladih v EU v spletnem posvetovanju...
03:28
View Video
"V Sloveniji imamo prešibko razvit nevladni sektor. Vprašanje birokratskih ovir je izjemno resno. Imamo veliko blokad, ki smo si jih naredili sami. Se je za ustanavljanje in delovanje nevladnih organizacij sistem poslabšal? Prišel je čas,da se...
07:46
View Video
Posnetek javne razprave "Aktivno državljanstvo mladih in volitve v Evropski parlament", ki je potekala 23. aprila 2009 v Brežicah. Na razpravi so sodelovali: Miha Andric - Za in Proti, Zavod za kulturo dialoga, Tina Michieli - CNVOS, Jan...
01:38:55
View Video
Kako mlade spodbuditi za aktivno participacijo? Kako vzpostaviti in krepiti odnose sodelovanja med javnimi in nevladnimi institucijami in mladimi? So mladi res preprosto preveč pasivni ali pa se razlog za njihovo ne-participacijo skriva v...
01:53:37
RSS