Kategorija (EU oddaje)

View Video
Evropska unija si prizadeva zaščititi človekove pravice preko varuhov človekovih pravic znotraj držav članic kakor tudi z ustanavljanjem institucij, ki bi jim to vlogo pomagale opravljati. Varuhinja človekovih pravic, dr. Zdenka Cebašek –...
20:00
View Video
Slovenija je z gozdom bogata dežela in les je dar narave, ki ga je možno uporabiti na neštete načine. Med drugim iz ozračja veže ogljikov dioksid in s tem pomaga pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Pametna uporaba...
18:00
View Video
V Evropski uniji zdravje njenih državljanov postaja ena izmed prioritet ter se vpleta v vsa politična področja. Ker so zdravstvene ustanove vedno bolj obremenjene, število kroničnih bolezni pa v porastu, se je Evropa usmerila predvsem k...
20:00
View Video
Kmetijstvo je ključnega pomena za naše preživetje. Tudi v Evropski uniji se vse bolj zavedamo njegovega vpliva na okolje ter na zdravje ljudi. Ohranjanje biotske raznovrstnosti, spodbujanje razvoja podeželja ter ekološko kmetovanje so smeri, v...
20:00
View Video
Evropska unija je pred velikim izzivom kako bolj učinkovito uporabljati svoje energetske vire kakor tudi čim prej preklopiti na energijo, ki prihaja iz obnovljivih virov. Koliko se Evropejci zavedamo kako pomemben izziv je pred nami? Vsaka država...
20:00
View Video
Mladi so v današnjem času predvsem usmerjeni k obveznostim, ki jim jih nalagajo izobraževalne ustanove. Obljubljajo jim boljša delovna mesta in jih preko svojih programov vabijo k bolj svetli in brezskrbni prihodnosti. Mladi v Evropski uniji pa...
20:00
View Video
Število migracij v Evropsko unijo se iz leta v leto povečuje. Kljub temu, da Evropa migracije spodbuja, pa je še vedno veliko nelegalnega priseljevanja ljudi zaradi nemogočih razmer doma. Vprašanje je tudi kako se godi migrantskim delavcem ter...
22:00
View Video
Volitve v Evropski parlament je zaznamovala nizka volilna udeležba, ki je pokazatelj nezanimanja slovenskih in drugih evropskih državljanov za evropske teme. Še vedno ostajamo samo Slovenci, Nemci ali Angleži, saj med državljani Evropske unije...
08:02
View Video
Pred volitvami, ko smo državljani Evropske unije volili svoje predstavnike v Evropski parlament, je Klub evropskih študentov s Fakultete za družbene vede izvedel vrsto akcionizmov, s katerimi so ljudi na ulici spodbujali k udeležbi na volitvah....
16:37
View Video
Nekateri evropski poslanci ocenjujejo, da evropski energetski politiki manjka predvsem skupne politike. Veliko je napisanih strategij in deklaracij, vendar razmere vedno bolj kličejo po operativni strategiji, ki bo energetske rešitve iz teorije...
11:32
View Video
Zaradi finančne krize, v kateri so se znašle države Evropske unije, je v letošnjem letu stopnja brezposelnosti državljanov EU močno narasla in bo kmalu najvišja po drugi svetovni vojni. Marca je tako v Evropski uniji delo izgubilo več kot...
09:59
View Video
Širitev je eno izmed najmočnejših orodij politike Evropske unije, saj je prav privlačnost unije in želja postati njena članica pomagala preoblikovati države Srednje in Vzhodne Evrope v moderne in uspešne demokracije. Držav kandidatk za...
12:46
RSS