Odziv evropske poslanke dr. Romane Jordan Cizelj na poročilo spletnega posveta "Kako bomo premagali podnebne spremembe?"

natisni
PDF

Romana Jordan Cizelj

Romana Jordan Cizelj
Vir: http://www.rjordancizelj.si

Slovenska poslanka v Evropskem parlamentu dr. Romana Jordan Cizelj je pripravila odziv na moderatorsko poročilo spletnega posveta "Kako bomo premagali podnebne spremembe?". Celotno besedilo odziva je dostopno v pdf dokumentu "Odziv na spletno posvetovanje" (108 kb).

V spletnem posvetovanju, ki je potekalo od 17. novembra 2009 do 15. januarja 2010, je bilo objavljenih 55 prispevkov in zabeleženih 3000 ogledov foruma.

V odzivu so podani ocena rezultatov mednarodne podnebne konference v Kopenhagnu z vidika poteka, delovnih metod, zaključkov, vloge Evropske unije in doseženega dogovora, komentarji na rezultate spletne ankete o ohranjanju okolja ter odgovori na stališča slovenskih okoljskih nevladnih organizacij o podnebnih spremembah. Prav tako so v odzivu podani odgovori na posamezna vprašanja sodelujočih v posvetu, ki so se nanašala na neobstoj globalnega segrevanja, iztek časa za ukrepanje, negativno vlogo kapitala, plačevanje kazni zaradi prekomernih izpustov toplogrednih plinov, dileme v zvezi z "Danskim dokumentom", 6. blok Termoelektrarne Šoštanj in zavajajoč naslovom posveta.

Dr. Romana Jordan Cizelj se zahvaljuje vsem sodelujočim v spletni razpravi, tako posameznim obiskovalcem spletnega foruma, ki se vam je zdelo pomembno, da ste si vzeli čas in izpolnili anketo ali zapisali svoje mnenje, pomisleke, zastavili vprašanja kot tudi okoljskim nevladnim organizacijam Focus, Greenpeace, GWP Slovenija in Umanoteri za pripravljenost in angažiranost v skupnih prizadevanjih za ohranjanje našega okolja, za prilagajanje na podnebne spremembe, za zmanjševanje vplivov na okolje ter pomoč pri sooblikovati okoljske politike v Sloveniji. Poslanka je bila vesela tudi odziva in vprašanj gledalcev v spletnem video prenosu nekaterih javnih dogodkov (Državljanskega foruma v Mariboru in javne razprave v Centru Evropa). Podana mnenja in pogledi, čeprav včasih raznoteri, so za poslanko v Evropskem parlamentu dragocen vir informacij in pogledov za nadaljnjo implementacijo politik, ki zadevajo okolje. Zato lepo vabljeni k nadaljnjemu spremljanju in sodelovanju na spletnem Državljanskem forumu Evropske razprave.

Več:

- Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Kako bomo premagali podnebne spremembe?" (18. december 2009).

- Objavljeni prispevki v spletnem posvetovanju.

Spletno posvetovanje "Kako bomo premagali podnebne spremembe?" je bilo izpeljano v okviru projekta VIDI (Visualising the Impact of the legislation by analysing public DIscussions using statistical means) in ob podpori Informacijske pisarne Evropskega parlamenta za Slovenijo.

Simon Delakorda, moderator

»Ali naj EU pozitivno diskriminira pri zaposlovanju?«
© 2010 INePA