18. december: Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Kako bomo premagali podnebne spremembe?"

natisni
PDF

Vabljeni, da vaše komentarje na poročilo objavite >>> tukaj):

V moderatorskem poročilu spletnega posveta na forumu Evropske razprave z naslovom "Kako bomo premagali podnebne spremembe?" (409 kb) je na sedemnajstih straneh povzetih 43 prispevkov in 35 glasov v spletni anketi, ki so bili posredovani v obdobju med 17. novembrom in 17. decembrom 2009.

VSEBINSKI POVZETEK POROČILA:

V razpravi podana mnenja in stališča o pričakovanih zaključkih mednarodne podnebne konference v Kopenhagnu so razdeljena na tiste, ki pričakujejo ustrezen in zavezujoč podnebni dogovor (optimisti), tiste, ki menijo, da dogovor ne bo nič posebnega (realisti) in tiste, ki menijo, da na konferenci ne bo dogovora (pesimisti).

Svoja pričakovanja in zahteve do rezultatov konference so v razpravi podale okoljske nevladne organizacije Focus, Greenpeace, GWP Slovenija in Umanotera. Večina sodelujočih v razpravi se je strinjala, da ima mednarodna skupnost malo časa za dosego dokončnega sporazuma.

Pri vprašanju prevzemanja odgovornost za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov so bila stališča sodelujočih v razpravi razdeljena med tiste, ki menijo, da mora biti odgovornost za zmanjšanje izpustov enakomerno porazdeljena med razvitimi državami ter državami v razvoju in tiste, ki menijo, da bi morale odgovornost za zmanjšanje izpustov prevzeti razvite države.

V razpravi je prevladovalo mnenje, da bi morale finančno breme zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov prevzeti razviti države. Kot argumenti za takšno stališče so bili navedeni razvojni, kapacitetni in etični argument.

Pri vprašanju glede stališč Evropske unije in Slovenije na konferenci v Kopenhagnu so se oblikovale tri skupine mnenj (kozmopolitska, diplomatska in nacionalna). Kozmopolitska skupina zagovarja mnenje, da mora Slovenija zagovarjati globalni interes na podlagi pravičnosti, druga skupina zagovarja diplomatsko vlogo Slovenije kot povezovalke različnih interesov, nacionalna skupina pa zagovarja izključno interese države Slovenije.

V razpravi so bila podana različna stališča in interpretacije o tem ali so podnebne spremembe rezultat človekove dejavnosti oziroma ali gre procese, na katere človek nima vpliva. Del razpravljavcev meni, da so podnebne spremembe neposredni rezultat človeške dejavnosti, medtem, ko nasprotniki zagovarjajo mnenje, da se globalno segrevanje v resnici ne dogaja.

Del razprave se je osredotočil tudi na prednosti uporabe posameznih virov energije (les in jedrska energije) pri nadomeščanju fosilnih virov energije ter omejitve sončne energije. Dodatno so bila izpostavljena mnenja o premajhni energetski učinkovitosti, nezadostni zanesljivosti energetske oskrbe in naložbah.

Sodelujoči v razpravi so izpostavili številne in raznolike ukrepe ter investicije pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb, katerih večina pa se je zgodila brez pomoči in subvencij države.

Večina sodelujočih razpravljavk in razpravljavcev je že spremenila osebne navade in jih še spreminja, da bi živeli bolj zeleno. Manjši del je skušal vplivati tudi na svoje družine in prijatelje. Evropske kot državne institucije pri tem ne dajejo najboljšega zgleda.

Večina sodelujočih v razpravi pričakuje oz. je mnenja, da bi se ob določenih pogojih morale povečati cene izdelkov, ki bi prisilile k bolj premišljenemu trošenju.

V spletni razpravi so bili podani tudi komentarji v zvezi z zavajajočim naslovom spletnega posveta ter konkretna vsebinska vprašanja.

Rezultati spletne ankete »Kako najpogosteje skrbite za ohranjanje okolja?« so pokazali, da sodelujoči v anketi najpogosteje ločeno zbirajo odpadke, redno ugašajo luči, ko odidejo iz prostora in v trgovino vedno prinesejo svojo vrečko za večkratno uporabo. Najmanj pogosto pa izklapljajo električne naprave iz stanja pripravljenosti, perejo redkeje in ko je pralni stroj poln ter so znižali temperaturo v stanovanju za vsaj 1 ˚C.

POVZETEK PROCESNEGA POROČILA:

Cilj posvetovanja je oblikovati poročilo o mnenjih in stališčih razprave. Te pa si bo evropska poslanka dr. Romana Jordan Cizelj prizadevala upoštevati pri svojih nastopih na konferenci in po potrebi predlagala dodatne aktivnosti Evropskega parlamenta na področju politike podnebnih sprememb.

Izhodiščna vprašanja posveta, vsebinska gradiva, spletne povezave do relevantnih dokumentov, pregled političnega okvira in anketno vprašanje je pripravila Pisarna poslanke v evropskem parlamentu dr. Romane Jordan Cizelj. Poročilo spletnega posveta je pripravila nevladna organizacija Inštitut za elektronsko participacijo (INePA), ki je izvajala tudi javno promocijo razprave, obveščanje ciljnih javnosti in institucij ter skrbela za tehnično vzpostavitev in moderiranje spletnega Državljanskega foruma evropske razprave.

Spletno posvetovanje in anketa sta bila odprta za vse uporabnike interneta, sodelovanje pa je bilo omogočeno tudi prek spletnega video prenosa javne razprave »Kaj pričakujemo od podnebne konference v Kopenhagnu?«, ki je potekala 7. decembra v Ljubljani in vprašalnikov, ki so bili razdeljeni udeležencem na dogodku.

Spletno posvetovanje, ki je dostopno na povezavi http://www.evropske-volitve.si/forum/34.html si je ogledalo 1415 posameznih uporabnikov interneta.

Poročila ostalih razprav in posvetovanj na spletnem Državljanskem forumu so dostopna v rubriki Poročila razprav in posvetovanj na spletnem Državljanskem forumu.

Simon Delakorda, moderator posveta
Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)
Povšetova 37, 1000 Ljubljana
www.inepa.si
kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Poročilo spletnega posveta Kako bomo premagali podnebne spremembe?

© INePA