Politični in zakonodajni okvir - enakost spolov

natisni

Politični in zakonodajni okvir spletnega posveta "Nasilje nad ženskami – do kdaj še?" z evropsko poslanko mag. Tanjo Fajon

Enakost med spoloma je ena izmed temeljnih pravic in skupna vrednota Evropske unije ter nujen pogoj za uresničitev ciljev EU v zvezi z gospodarsko rastjo, zaposlovanjem in socialno kohezijo. EU je v zadnjih desetletjih veliko dosegla pri uveljavljanju načela enakosti med spoloma, predvsem z zakonodajo o enakem obravnavanju, s splošno politiko enakosti med spoloma in posebnimi ukrepi za uveljavitev žensk.

Države članice sprejemajo zakonodajo s tega področja in enakopravnost spolov, konkretneje, boj proti nasilju nad ženskami je cilj, ki si ga je kot prednostnega zastavila Španija pri svojem predsedovanju Svetu EU (pdf, angleški jezik).

Evropski parlament je 26. novembra 2009 sprejel resolucijo Evropskega parlamenta o odpravi nasilja nad ženskami, ki jo je predlagal Odbor za pravice žensk in enakost spolov. V resoluciji Parlament med drugim poziva Komisijo, naj začne oblikovati predlog celovite direktive o ukrepih za preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami.

Veliko zakonodajnih besedil govori o enakosti med moškimi in ženskami, denimo posamezne določbe Pogodbe EU in direktive o zaposlovanju, enakem plačilu, zaščiti zaposlenih mater, starševskem dopustu, socialni varnosti in socialni varnosti zaposlenih, dokazovanju diskriminacije in samozaposlitvi. Pomembna je tudi sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti.

Evropska komisija je s časovnim načrtom uveljavljanja enakosti med spoloma določila prednostna področja za obdobje 2006–2010 (letos sledi obnova časovnice) in povezala različne pobude z vključitvijo načela enakosti med spoloma v vse politike in dejavnosti EU (splošna politika enakosti med spoloma).


>>> Nazaj na spletno posvetovanje "Nasilje nad ženskami – do kdaj še?"